Vuorilehto | Öljyvärimaalaus

Koko kehysten kanssa 70 x 54 cm