Kanavatyön pingotus ja kehystys

Liike on tunnettu hyvästä työnjäljestään. Myös ne kehyksen osat, jotka eivät näy päällepäin on tehty yhtä huolellisesti kuin näkyvät kohdat.